Sosyal sapık nedir ?

Tumkurt

Global Mod
Global Mod
Sosyal sapk, insanlar arasndaki iliskileri etkileyen, genellikle uzun sureli etkileri olan bir davrans bozuklugudur. Bu davrans bozukluklar, kulturel ve sosyal cevrelerde yaygndr ve cogu zaman ozellikle aile icinde gozlenir. Sosyal sapk cogunlukla insanlarn cevrelerine kars veya toplumsal normlarn dsnda davranslar sergilemesiyle tanmlanr.

Sosyal Sapk Nedir?

Sosyal sapk, insanlar arasndaki iliskileri etkileyen, genellikle uzun sureli etkileri olan bir davrans bozuklugu olarak tanmlanr. Sosyal sapklar, yalnzca cevrelerine kars degil, toplumsal normlara da kars ckarak davranslar sergileyebilirler. Bu davranslar, sosyal normlar keskin bir sekilde cigneyen, insanlarn kotu olmasna neden olan veya odullendirilen davranslar icerir. Sosyal sapk davranslar, herhangi bir cinsel mudahale, saldrganlk, tehdit, yalan soyleme, ofke veya diger toplumsal normlara aykr davranslar olabilir.

Sosyal Sapklarn Nedenleri

Sosyal sapk davranslarnn nedenleri, bir kisinin cevresinde yasadg etkilesimlerin, daha onceki deneyimlerinin veya biyolojik veya psikolojik faktorlerin etkisiyle ortaya ckabilir. Genellikle, sosyal sapklar, cocukluk ve ergenlik donemlerinde olusan travmalar veya kotu deneyimlerden kaynaklanr. Sosyal sapklarn diger nedenleri arasnda, cocuklarn yeterince ilgiyi ve destegi almamas, snrl sosyal becerileri, kotu sosyal cevresi veya kotu ogrenme ortam, alkol veya madde kullanm, ozel ozellikleri veya duygusal bozukluklar da yer alr.

Sosyal Sapklarn Tedavisi

Sosyal sapk davranslarnn tedavisi, kisinin ozelliklerine, durumuna ve cevresine bagl olarak degisebilir. Sosyal sapklarn tedavisi, en cok psikoterapi ve baz ilaclar kullanlarak yaplr. Psikoterapi, kisinin kendini ifade etmesini, kendini tanmasn, sosyal beceriler gelistirmesini ve sosyal normlar anlamasn saglamak icin kullanlr.